Raportuj komentarz

W 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego w miejsce starego, zniszczonego pomnika śp. Franciszka Adamczaka został postawiony nowy pomnik. Obecny napis (i symbol) na płycie nagrobnej jest identyczny jak na oryginale z 1924r. (dotyczy treści i układu słów na tablicy). Fundator miał świadomość błędu w dacie śmierci, ale uszanował to, co napisali mieszkańcy Łopienna w 1924r.