Raportuj komentarz

Gratulacje dla Pana Piotra, widać poparcie pani Wójt nie pomogło przegranej kandydatce.