Raportuj komentarz

To można zwolnić z pracy kogoś już zwolnionego ?

A obecnego p.o dyrektora powołał Zarząd, czy Okrągły Stół, czy Rada Społeczna , czy Starosta osobiście ?? A kto wypłaca wynagrodzenie panu Bembniście zwłaszcza że nadal on pełni funkcje kierownika oddziału szpitala we Wrześni - patrz strona internetowa ??
A od kiedy Pani Jung wypłaca pensje w Szpitalu ?? i czy z swojej kieszeni ? Dlaczego wypowiada się w pierwszej osobie ???
A dlaczego Pan Ogrodowicz odchodził z poprzednich pracy ???