Raportuj komentarz

POdobno POwołanie niezgodnie z prawem bo pan doktor mając spółki nie może być dyrektorem i i wszystko co zarządzi jest nieważne.
A zarzad powiatu zna n przepisy antykorupcyjne??