Raportuj komentarz

Myślę, że Tadek się zagalopował. 500 + nie ma nic wspólnego z poprzednią ekipą we władzach starostwa. Komentujący piszą o ekipie budującej szpital. Zrobiła to co zrobiła, nie zrobiła czego nie zrobiła. Mieszkańcy wyrazili swoja opinię podczas wyborów. Demokracja wymaga zachowania godności, również gdy się przegrywa. Jestem przeciwny 500 + jak wszelkim socjalistycznym działaniom rządu. Nie ma to jednak żadnego związku z budową szpitala, a przede wszystkim z oceną tego co zrobiono lub czego nie zrobiono. Myślę, ze obecny zarząd musi zacząć od audytu, powiedzieć wprost jak sprawa wygląda. Nie bawić się w komentarze, wyników audytu, i jakieś najazdy na poprzedni zarząd - wyglądają kiepsko. Od rozliczania jest sąd jeśli faktycznie można udowodnić niegospodarność czy inne nadużycia. Po audycie, opracować plan dalszego działania. Jeśli jest tak źle jak mówi nowy starosta, to powinien odsunąć od spraw zdrowia i szpitala wszystkich, którzy mieli z tymi tematami związek. I tu rodzi się problem bo jednym z niewielu fachowców w tym budynku jest pani skarbnik.