Raportuj komentarz

NOWE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE powinno powstać W BUDYNKU po trzykrotnie już palącym się hotelu "LECH". Grunt pod tym hotelem należny do Starostwa . Był tylko użyczony pod hotel PRYWATNEMU WŁAŚCICIELOWI BUDYNKU. Starostwo teraz powinno się "starać" o odzyskanie całkowite ego gruntu. Następnie starostwo powinno ten grunt przekazać za darmo Miastu Gnieznu. A miasto Gniezno wykorzystując swój GOSIR powinno W TYM BUDYNKU ZORGANIZOWAĆ SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE. LlOGICZNE ??