Logo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności informacjelokalne.pl w zakresie ochrony danych osobowych zawiera opis zasad dotyczących obsługi danych osobowych zgromadzonych przed lub w trakcie użytkowania produktów i usług informacjelokalne.pl przez użytkowników, m.in. informacji podawanych w witrynach i usługach internetowych informacjelokalne.pl. Dane osobowe są gromadzone przez informacjelokalne.pl zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Poniższa Polityka Prywatności dotycząca informacjelokalne.pl obejmuje także dodatkowe zasady ochrony danych osobowych dotyczące określonych witryn i społeczności sieciowych oraz informacjelokalne.pl, zakładek i wiadomości w sieciach społecznościowych, blogów oraz innych serwisów internetowych wchodzących w skład informacjelokalne.pl zawierających materiały generowane przez użytkowników. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności priorytet ma ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Dane osobowe
• Podczas tworzenia konta w informacjelokalne.pl użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, takich jak adres e-mail i hasło lub inne, które służą do ochrony konta przed nieautoryzowanym dostępem.
• Użytkownik, jako uczestnik jednej z witryn informacjelokalne.pl, może utworzyć profil zawierający takie informacje osobiste, jak płeć, wiek, zawód, miejsce pracy, kwalifikacje i inne oraz dodatkową treść. Dane osobowe podane przez użytkownika w takim profilu mogą być używane i wyświetlane przez innych użytkowników informacjelokalne.pl
• Podczas publikowania wiadomości na forach internetowych lub wysyłania ich za pośrednictwem witryn informacjelokalne.pl albo usług świadczonych przez informacjelokalne.pl , informacjelokalne.pl może gromadzić informacje powiązane z tymi wiadomościami, takie jak adresy e-mail i treść.
Zastosowania i udostępnianie informacji
Inni uczestnicy witryn informacjelokalne.pl mogą kontaktować się z użytkownikami, którzy przystąpili o tych serwisów. W związku z tym będą oni mogli udostępniać innym uczestnikom opinie, przemyślenia i inne informacje przekazane przez użytkownika w tych witrynach. Udostępnianie jest jedną z zalet witryn informacjelokalne.pl. Należy zatem pamiętać, że tak samo jak w przypadku innych metod komunikacji w Internecie, wiadomości te powinny być uprzejme i profesjonalne oraz nie powinny zawierać zbędnych danych osobowych.
Witryny sieci informacjelokalne.pl służą dyskusji, promowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem narodowym, survivalem, paramilitariami i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Użytkownicy witryn informacjelokalne.pl nie powinni ujawniać zbędnych informacji osobistych lub danych innych osób. Jeśli działania takie zostaną uznane za naruszenie warunków korzystania z witryny, może to skutkować zablokowaniem dostępu do konta użytkownika.

Dodatkowe postanowienia:
• Poza sytuacjami opisanymi w informacji o ochronie danych osobowych w witrynach internetowych informacjelokalne.pl oraz warunkach korzystania z określonych witryn społecznościowych informacjelokalne.pl może przetwarzać dane osobowe i treść wiadomości użytkownika w celu utworzenia konta, zapewnienia dostępu do niego i umożliwienia korzystania z usług witryn informacjelokalne.pl.
• Podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem forów w witrynach sieci społecznościowych informacjelokalne.pl imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail mogą zostać zidentyfikowane w wiadomości. W przypadku niektórych witryn informacjelokalne.pl zezwala również na używanie nazwy utworzonej przez użytkownika w celu publikowania wiadomości.
• Nazwa użytkownika i jego adres e-mail są także używane na potrzeby przesyłania powiadomień, wiadomości lub innych informacji dotyczących np. konkursów, ofert specjalnych lub możliwości rejestracji udziału w wydarzeniach albo subskrypcji biuletynów.
• informacjelokalne.pl może przechowywać dane osobowe (a także je przetwarzać) tak długo, jak długo będzie istniał (będzie realizowany) cel ich przetwarzania.
• informacjelokalne.pl może korzystać z reklam kierowanych, opartych na działaniach i nawigacji użytkownika w witrynie sieci społecznościowej w celu udoskonalenia witryn i poznania zainteresowań uczestników. Inne podmioty mają dostęp wyłącznie do anonimowych informacji, które nie są danymi osobowymi.
• Uczestnicy witryn informacjelokalne.pl będą powiadamiani o zmianach niniejszej Polityki Prywatności.
Możliwości wyboru
• Określone witryny informacjelokalne.pl mogą oferować narzędzia pozwalające na ograniczenie dostępu innych użytkowników do profilu oraz innych informacji osobistych. Odpowiednie wytyczne są dostępne na stronie profilu lub ustawień osobistych w danej witrynie informacjelokalne.pl
• Dane tego rodzaju można zaktualizować w dowolnym momencie, poprawiając informacje na stronie profilu lub ustawień osobistych.
• Wiadomości wysyłane z określonych witryn informacjelokalne.pl mogą być przekazywane na główny adres e-mail lub skrzynkę odbiorczą użytkownika Konto można usunąć w dowolnym momencie. W przypadku usunięcia konta, profil użytkownika wraz ze wszystkimi wiadomościami w skrzynce odbiorczej zostaną usunięte z witryny informacjelokalne.pl. Usunięcie informacji o koncie może jednak nie być natychmiastowe jeśli doszło do złamania regulaminu serwisu przez użytkownika (np. nie uiścił on opłaty za określoną usługę, uiścił ją w niepełnej wysokości lub naruszył przepisy prawa), to dane osobowe użytkownika będą mogły być nadal przetwarzane i przechowywane przez informacjelokalne.pl.
Ujawnienie danych na podstawie przepisów prawa

informacjelokalne.pl może wykorzystywać lub ujawniać informacje o użytkowniku, w tym treść jego wiadomości, do następujących celów:
• spełnienie wymagań przepisów prawa lub dostosowanie się do uzasadnionych żądań bądź wymogów postępowania prawnego;
• ochrona praw lub własności informacjelokalne.pl, w tym egzekwowanie umów lub zasad dotyczących korzystania z usług przez użytkownika;
• działanie w dobrej wierze, że taki dostęp do danych lub ich ujawnienie są niezbędne do ochrony bezpieczeństwa twórców informacjelokalne.pl albo innych osób.


Polityka i zasady w zakresie ochrony danych osobowych
Korzystając z usług dostępnych w witrynach informacjelokalne.pl, użytkownik może uzyskiwać dostęp do danych osobowych innych osób w zakresie ich relacji z użytkownikiem. W takiej sytuacji użytkownik zgadza się, że nie będzie używał żadnych danych osobowych do celów niezgodnych z niniejszymi zasadami lub niezgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r W szczególności użytkownik zgadza się, że:
• nie będzie używał informacji kontaktowych uzyskanych w informacjelokalne.pl do celów innych niż wymiana wiadomości zgodnych z tematyką informacjelokalne.pl i prowadzenie dyskusji;
• nie będzie udostępniał takich informacji kontaktowych innym osobom niebędącym użytkownikami witryn informacjelokalne.pl bez wyraźnej zgody osoby, której dotyczą takie dane kontaktowe.


Przesyłanie danych
Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem witryn informacjelokalne.pl mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce lub w innych krajach bądź regionach, w których działają informacjelokalne.pl lub jego przedstawiciele. Korzystając z witryn informacjelokalne.pl, użytkownik zgadza się na przesyłanie takich informacji poza jego kraj lub region zamieszkania.
Kontakt z informacjelokalne.pl
Informacje na temat zasad ochrony prywatności można znaleźć w Polityce Prywatności w witrynach internetowych informacjelokalne.pl. W przypadku dodatkowych pytań należy wysłać wiadomość na adres e-mai Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacjelokalne.pl