http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Kiszkowo - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Karczewie

Wójt Gminy Kiszkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku w Karczewie 4.


1. Opis lokalu:
Położenie lokalu : Lokal mieszkalny nr 4 w Karczewie 4 o powierzchni użytkowej  40,30 m2 –  pokój, kuchnia, skrytka, sień ), zapisany w księdze wieczystej numer PO1G/00080827/2.
Udział w nieruchomości wspólnej, w tym udział w gruncie do działki numer 10/12 o powierzchni 0,1606 ha położonej w Karczewie i zapisanej w księdze wieczystej numer PO1G/00046717/8 związany z prawem własności lokalu wynosi  526/2048.

2. Obciążenia nieruchomości: brak.

3. Zobowiązania do nieruchomości: brak.

4. Cena wywoławcza brutto (łącznie z udziałem w gruncie):  21.000,00 zł

5. Termin i miejsce przetargu: 22 stycznia 2019r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo ul. Szkolna 2, sala nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 2.000,00 zł na konto Gminy Kiszkowo - Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo  Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025  ( z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej na 3 dni przed datą przetargu - do dnia 18 stycznia 2019r. ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

6. Przeniesienie prawa własności lokalu nastąpi pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Poznaniu nie wykona prawa pierwokupu – na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

7. Oglądanie lokalu ( po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ) odbędzie się dnia 16 stycznia 2019r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kiszkowo, pokój nr 18, w godz. 8.00 - 15.00 tel. 061 / 429-70-23.

Kiszkowo, dnia 20 grudnia 2018r.

Wójt Gminy Kiszkowo

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.