http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla prof. Jerzego Lesława Wyrozumskiego!

Wyróżniony Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla prof. Jerzego Lesława Wyrozumskiego!

Honorowa Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznawana jest raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, dziewięcioosobowa Kapituła Nagrody. Dzisiaj do grona laureatów nagrody dołączył profesor dr hab. Jerzy Wyrozumski, a uroczyste wręczenie statuetki Lednickiego Orła Piastowskiego odbyło się w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.


Dotychczasowymi laureatami Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego zostali: prof. dr hab. Gerard Labuda, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, prof. dr hab. Jerzy K. Strzelczyk, prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, prof. dr hab. Klementyna Żurowska oraz prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

Profesor dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski jest wybitnym historykiem mediewistą. Urodził się w 1930 roku w Trembowli na Ukrainie. Po II wojnie światowej rodzina Wyrozumskich na krótki czas osiadła w Kcyni, a przyszły profesor uczęszczał do gimnazjum w Wągrowcu. Dalszą edukację pobierał w Zielonej Górze i Koźlu, w którym zdał maturę. Studia ukończył w 1955 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tuż po studiach na krótko został zatrudniony w Archiwum Państwowym w Krakowie, aby wkrótce związać się na całe życie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był tam kierownikiem Zakładu Historii Polski Średniowiecznej, dziekanem Wydziału Historycznego i prorektorem tej Almae Matris.

W 2000 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności i jej sekretarzem generalnym. Jest też wieloletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Jego pierwsza praca naukowa – powstała już na studiach – dotyczyła początków opieki społecznej w górnictwie. Ukształtowała ona zainteresowania Laureata, który poświęcił się badaniom życia społecznego i dziejom gospodarczym oraz politycznym w średniowiecznej Polsce. Dużo uwagi w swoim naukowym życiorysie przeznaczył też dziejom Kościoła w Polsce średniowiecznej oraz hagiografii. W tym zakresie powstały m.in. ważne studia o arcybiskupach gnieźnieńskich XIII-XIV wieku. Praca Profesora poświęcona Jadwidze Andegaweńskiej wykorzystana została podczas procesu kanonizacji Królowej. Jest też autorem obszernej monografii o królu Kazimierzu Wielkim, ostatnim z dynastii piastowskiej, oraz licznych innych opracowań naukowych, w tym kilku wydań podręczników historii, które od wielu lat służą kolejnym pokoleniom studentów i pasjonatów historii. Jako oddany krakowianin z wielkim zaangażowaniem badał dzieje tego miasta w średniowieczu.

Papież Jan Paweł II przyznał Profesorowi Krzyż Komandorski św. Sylwestra, a Papieska Akademia Teologiczna uhonorowała Go medalem Benemerenti.

Profesor Jerzy Wyrozumski otrzymał doctorat honoris causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) oraz trzech innych Uniwersytetów. Jest też uhonorowany estońskim Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej.

Naukowy i dydaktyczny wkład prof. dr. hab. Jerzego L. Wyrozumskiego w badania i upowszechnianie wiedzy z zakresu średniowiecznych dziejów Polski piastowskiej wśród społeczeństwa jest olbrzymi. Kapituła Nagrody jednogłośnie zatem uznała przyznanie Panu Profesorowi lednickiej statuetki za bezwzględnie uzasadnione.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.