Inwestycje

Inwestycje (142)

Trwają prace związane z odwodnieniem terenu dzielnicy Kawiary – Osiniec

Miasto Gniezno pozyskało środki zewnętrzne na kolejne działania mające na celu zwiększenie retencji wód powierzchniowych dzielnicy Kawiary-Osiniec. Jest to konieczne nie tylko dla bezpieczeństwa mieszkańców tego terenu, ale także ze względu na istniejącą już w tym rejonie zabudowę przemysłową Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Etykiety

Rozbudowa ulicy Kawiary

Miasto Gniezno uzyskało zgodę na odstępstwa dotyczące budowy ul. Kawiary w Gnieźnie. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach rozpoczną się prace związane z wyczekiwaną przez mieszkańców przebudową. Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2018 r.

Etykiety

Czy wreszcie pojedziemy pociągiem do Wrześni?

Wszystko wskazuje na to, że od połowy grudnia ma zostać ostatecznie przywrócony ruch pociągów osobowych na linii Gniezno – Września. Lada moment ma ruszyć remont torowiska, po którym niebawem znów będą jeździły pociągi, a prace ruszają w pierwszej połowie sierpnia.

Etykiety

Wielomilionowe dofinansowanie dla MPK

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne już oficjalnie otrzymało prawie 12 milionowe dofinansowanie na budowę systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Dzisiaj Piotr Stasiak, prezes MPK podpisał stosowną umowę z Markiem Woźniakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, który złożył podpis w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

Etykiety

Schody w Dolinie Pojednania wyremontowane

Wczoraj zakończono remont kamiennych schodów w Dolinie Pojednania. Roboty remontowe obejmowały: demontaż podstopni granitowych, wykucie zmurszałego betonu, uzupełnienie betonem stopni schodowych, ponowny montaż podstopni kamiennych, wymianę odwodnienia liniowego na ekodreny z kratką żeliwną, uzupełnienie brakujących elementów kamiennych okładzin schodów, usunięcie graffiti i czyszczenie płyt granitowych, uzupełnienie spoinowania płyt granitowych.

Park Kościuszki nabrał nowego blasku!

Dobiegły końca prace, które trwały od pół roku w Parku im. gen. Tadeusza Kościuszki w Gnieźnie. Od dziś parkiem znów mogą spacerować mieszkańcy, a że jest co podziwiać, to już każdy mógł zauważyć, przechodząc lub przejeżdżając w jego okolicy, bo nowe elementy były tutaj montowane od wielu tygodni.

Etykiety
Subskrybuj to źródło RSS