Święty Wojciechu patronie nasz!

Towarzysząca procesjom w uroczystości ku czci patrona Gniezna pieśń i jej zawołanie „święty Wojciechu patronie nasz – módl się za nami” wpisana jest w świadomość niemal każdego gnieźnianina. Uroczystości, jak co roku rozpoczęły się sobotnimi nieszporami w katedrze. Homilię wygłosił biskup opolski Andrzeja Czaja. Biskup opolski nawiązując do słów św. Pawła i życia świętego Wojciecha mówił o tym, że i dziś ludzie oddają życie za Chrystusa.
Więcej

REKLAMA


alt

alt

180. rocznica urodzin Władysława Nehringa. Konferencja naukowa we Wrocławiu z udziałem kłeckich gimnazjalistów PDF Drukuj
wtorek, 26 października 2010 10:00
alt   Profesor Władysław Nehring urodził się w Kłecku 23 października 1830 roku. Z okazji 180 rocznicy urodzin uczonego w Instytucie Filologi Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się dwudniowa konferencja naukowa poświęcona Nehringowi. Zaproszenie do udziału w konferencji otrzymało Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku – jedyna szkoła w Polsce, która nosi imię tego wybitnego uczonego.   Władysław Nehring to bardzo barwna i ciekawa postać. Urodził się 23 października w 1830 roku w Kłecku. W 1850 roku, dzięki stypendium poznańskiego Towarzystwa Naukowej Pomocy im. K. Marcinkowskiego, rozpoczął studia na Uniwersytecie we Wrocławiu. W 1856 roku obronił doktorat i podjął pracę najpierw w gimnazjum w Trzemesznie, a potem w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Na Uniwersytet Wrocławski wrócił w 1867 roku. Objął Katedrę Języków i Literatur Słowiańskich, którą kierował przez 39 lat. Wykładał między inymi gramatykę porównawczą języków słowiańskich, mówił o początkach Słowiańszczyzny, mitologii i poezji ludowej Słowian. Badał literaturę staropolską, był zafascynowany Kochanowskim. Trzy razy pełnił funkcję dziekana, był też jedynym w historii uniwersytetu w Breslau polskim rektorem. Już podczas studiów działał w Towarzystwie Literacko – Słowiańskim, pełnił nawet funkcję prezesa. Dzięki jego staraniom powstało seminarium slawistyczne, cieszące się rozgłosem, wśród polskich studentów. Był także członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie, Akademii Nauk w Petersburgu i w Pradze, a także członkiem honorowym Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Władysław Nehring zmarł we Wrocławiu 20 stycznia 1909 roku i został pochowany na Cmentarzu Osobowickim. 

altalt
   


   Zaproszenie na konferencję do kłeckiego gimnazjum wystosował sam profesor Jan Miodek. Przy czym warto zauważyć, że profesor Miodek był w Kłecku dokładnie 6 lat temu, kiedy to miejscowe gimnazjum otrzymywało imię prof. Władysława Nehringa. W kłeckim „zjeździe profesorów” uczestniczyło wtedy sześciu wybitnych naukowców, głównie polonistów. Teraz – we Wrocławiu – ponownie spotkało się trzech spośród nich: prof. Bogdan Walczak – były rektor UAM, prof. Jerzy Siepak – wybitny chemik, rodowity kłecczanin i wspomniany już prof. Jan Miodek.
   Tytuł konferencji brzmiał ”Władysław Nehring – uczony, edytor, nauczyciel”. Obradom towarzyszyło też łacińskie motto „Slavus sum et nihil slavici a me alienam esse puto”(Słowianinem jestem i nic co słowiańskie nie jest mi obce). Kłecka delegacja składała się z 16 osób, uczestniczyli w niej najlepsi uczniowie z każdej klasy oraz czworo opiekunów. Pomimo bardzo wczesnej godziny wyjazdu kłecczanie do stolicy Dolnego Śląska przybyli minimalnie spóźnieni, czego następstwem była gorąca owacja na stojąco, kiedy gimnazjaliści wchodzili ze swoim sztandarem (z wizerunkiem Nehringa) do sali obrad. 

altalt
  


   Ogółem, w ciągu dwóch dni, zaprezentowano prawie 20 referatów. Jako pierwszy z wykładem „Władysław Nehring. Z Kłecka do Wrocławia” wystąpił prof. Jan Miodek. A ponadto, w pierwszy dzień obrad wystąpili jeszcze: prof. Alicja Nowakowska (Wrocławskie środowisko naukowe w czasach Władysława Nehringa), dr Teresa Suleja (Władysław Nehring – pomiędzy organizacyjną powinnością a dydaktyczną pasją), prof. Bogdan Walczak z Instytutu Filologii Polskiej UAM (Władysław Nehring jako filolog i historyk języka polskiego), prof. Maria Peisert (Władysław Nehring jako edytor średniowiecznych zabytków językowych), dr Marek Maziarz (Psałterz floriański w świetle badań Władysława Nehringa), dr Beata Kaczmarczyk (Bogurodzica i Skarga umierającego w badaniach wrocławskich uczonych Władysława Nehringa i Jerzego Woronczaka), dr Aleksandra Oszczęda (Trzy rozprawy Władysława Nehringa o Janie Kochanowskim), dr Ewa Grzęda (Władysław Nehring jako badacz literatury romantycznej), prof. Karin Musiołek – Choiński z Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemieckojęzyczne prace Władysława Nehringa) oraz prof. Jacek Rzeszotnik (Władysław Nehring a germanistyka wrocławska). 
   Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zaplanowano wycieczkę po Wrocławiu śladami Władysława Nehringa. Jej trasa prowadziła od Piwnicy Świdnickiej na Starym Rynku przez wyspę Piasek do ulicy Sienkiewicza, gdzie mieszkał profesor. Wieczorem kłeckim gimnazjalistom zaproponowano dwugodzinny (darmowy) pobyt we wrocławskim aquaparku, opiekunów natomiast zaproszono na bankiet, którego gospodarzem był oczywiście prof. Jan Miodek. Drugiego dnia konferencji z referatami wystąpili: prof. Jan Sokołowski (Europejski świat slawistyczny w drugiej połowie XIX w.), prof. Michał Sarnowski (Władysław Nehring o Rosji. Rosja o Władysławie Nehringu), prof. Mieczysław Balowski z Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM (Nehring o Czechach), prof. Tadeusz Żabski (Władysław Nehring jako członek i kurator Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu), prof. Anna Dąbrowska (Władysław Nehring a nauczanie języka polskiego), dr Romana Łobodzińska (Dialektologiczne i onomastyczne zainteresowania Władysława Nehringa), prof. Stanisława Sochacka (Związki naukowe i kontakty osobiste Władysława Nehringa z nauką polską i słowiańską w świetle jego listów prywatnych), prof. Aleksander Woźny (Nehring - horyzonty pamięci), mgr Małgorzata Winnicka (Rozproszony księgozbiór Władysława Nehringa). Na szerszą uwagę zasługuje przedostatni ze wspomnianych powyżej referatów, przede wszystkim dlatego, że prof. Aleksander Woźny to stryjeczny praprawnuk prof. Władysława Nehringa. Swoje rozważania prof. Woźny oparł na jednej starej fotografii swojego prapradziadka Ferdynanda Nehringa – brata Władysława. A fotografia ta została wykonana w... gnieźnieńskim atelier Ludwiki Mąke. 

altalt
  


   Po zakończeniu drugiego dnia konferencji kłecczanie udali się na Cmentarz Osobowicki, gdzie na grobie swojego patrona złożyli kwiaty i zapalili znicz. Jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem, młodzi kłecczanie – pełni wrażeń – wrócili do swoich domów.
   Wyjazd do Wrocławia nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc Marka Kozickiego – Burmistrza Gminy Kłecko, który sfinansował młodym ludziom przejazd, nocleg oraz wyżywienie.

Zbyszek Beling
 
REKLAMA
POLECAMY
 REKLAMA

REKLAMA
ZAPRASZAMY


WARTO ZOBACZYĆ

NASI FELIETONIŚCI 

ODKRYWAMY HISTORIĘNASI PARTNERZY:
 

  

 

 
 


PATRONUJEMY KLUBOM: