http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Straż Leśna - to już 70 lat

Historia straży zajmujących się ochroną lasu, zwierzyny i majątku sięga początków naszej państwowości. Ludzie pełniący służebną rolę dozoru w lasach przybierali różne miano. Za króla Zygmunta III Augusta sprawy administracji leśnej uregulowała ustawa z 1567 roku. W szczegółowy sposób regulowała sprawy eksploatacji lasów, w tym bartnictwa, łowiectwa, rybołówstwa i innych pożytków. W sposób jasny precyzowała prawa i obowiązki leśniczych puszcz królewskich. W 1880 została wydana ustawa lasowa, która m.in. zawierała zarządzenie o składaniu przysięgi, co świadczy o wielkiej wadze jaką przykładano do postawy moralnej służby leśnej. Zapisano m.in., że osoba w zielonym mundurze winna być prawa, „postępowania nieskazitelnego".

Norka amerykańska na cenzurowanym...

Zwolennicy doktryny rodzimości krajowej fauny pragną, by norka amerykańska znalazła się na liście zwierząt inwazyjnych. Polskie hodowle liczą ok. 4 mln sztuk, do tego trzeba doliczyć bliżej nieokreśloną ilość innych gatunków. Norka sieje spustoszenie wśród ptactwa gniazdującego na ziemi i wodzie, poluje na bezkręgowce, ryby i drób domowy. W przypadku uwolnienia do środowiska może stanowić zagrożenie dla rodzimej fauny.

Dziki policzone w Nadleśnictwie Gołąbki

Miniona sobota nie była dniem spokojnym w leśnych ostojach, przynajmniej dla dzików. Leśnicy i myśliwi celowo wypłoszyli je z kniei, aby policzyć  i zarejestrować. Do ingerencji zmusza nas wyższa potrzeba, konieczność zachowania warunków sanitarnych naturalnego środowiska. Ochrona zwierząt hodowlanych i ludzi ma wartość nadrzędną i temu podporządkowane zostały nasze działania.

Chciał przekupić policjantów...

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 42-letniemu mężczyźnie, który nie dość, że przekroczył dozwolona prędkość to próbował przekupić policjantów, bo nie chciał mandatu i punktów karnych. Kierowca już usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego dozór policji.

Etykiety

Nowy sprzęt komputerowy dla policji

Nowy sprzęt biurowy w postaci komputerów otrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Janowcu Wlkp. Sprzęt został zakupiony ze środków finansowych dwóch gmin przekazanych przez Burmistrza Janowcu Wielkopolskiego i Wójta Rogowa.

Etykiety

Msza Hubertowska w Ryszewku...

Nabożeństwa kościelne z okazji święta patrona myśliwych św. Huberta, podobnie jak sam kult wywodzą się z Francji. Do Polski zwyczaj dotarł ok. XVI wieku, był kultywowany przez środowiska rycerskie i dworskie. Obrzędy wotywne organizowano w leśnych kaplicach, z błogosławieństwem broni myśliwskiej i ubitej zwierzyny. Kiedyś Mszę Hubertowską rozpoczynano uroczystymi łowami. W latach powojennych zwyczaju nie podtrzymano, dopiero w latach 90 -tych zaczęto odprawiać nabożeństwa przy okazji oficjalnych uroczystości i jubileuszy łowieckich. Towarzyszył temu rozwój muzyki myśliwskiej jako nieodłączny element oprawy.

Subskrybuj to źródło RSS