http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Profesor Antoni Gąsiorowski laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego!

- W trakcie swojej działalności naukowej przyczynił się do upowszechnienia wiedzy z zakresu średniowiecznych dziejów Polski i jej dziedzictwa kulturowego stąd też przyznanie Panu Profesorowi honorowej „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego” jest jak najbardziej uzasadnione i wskazane – czytamy w uzasadnieniu nagrody dla prof. Antoniego Gąsiorowskiego, który jest już ósmym laureatem tego prestiżowego wyróżnienia.

Więcej

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla prof. Jerzego Lesława Wyrozumskiego!

Honorowa Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznawana jest raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, dziewięcioosobowa Kapituła Nagrody. Dzisiaj do grona laureatów nagrody dołączył profesor dr hab. Jerzy Wyrozumski, a uroczyste wręczenie statuetki Lednickiego Orła Piastowskiego odbyło się w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Subskrybuj to źródło RSS