http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Dostęp online do danych podatkowych i zasobu użytkowego

Wyróżniony Dostęp online do danych podatkowych i zasobu użytkowego

Gminny Portal Podatkowy oraz Biuro Obsługi Klienta Zasobu Użytkowego to najnowsze udogodnienia dla mieszkańców przygotowane przez Miasto Gniezno. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym.


Informujemy, że została uruchomiona strona Gminnego Portalu Podatkowego SIGID (GPPS) https://podatki.gniezno.eu, na której każdy zarejestrowany na portalu podatnik (osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) może sprawdzić stan swoich rozrachunków oraz terminy płatności kolejnych podatków lub rat podatków oraz dokonać zapłaty za wskazaną należność. Do opłat doliczana jest prowizja operatora płatności PayByNet w wysokości 0,59 zł.

Po wyrażeniu zgody przez podatnika, Miasto Gniezno może informować go o stanie rozliczeń, wysyłając stosowne przypomnienie na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Z portalu mogą korzystać podatnicy posiadający Profil Zaufany założony na platformie ePUAP oraz podatnicy, którzy złożyli wniosek o nadanie loginu i hasła. Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 (pokój 6). Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 426 04 32.

Informujemy także o uruchomieniu elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zasobu Użytkowego (eBOK), pozwalającego na bieżący dostęp do dokumentów księgowych dotyczących lokalu użytkowego, stoiska handlowego, bądź powierzchni reklamowej, w tym do faktur oraz salda. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na eBOK jest równoznaczne z przyzwoleniem na zaprzestanie dostarczania faktur w formie papierowej, począwszy od dnia zatwierdzenia wniosku. Regulamin eBOK wraz z Wnioskiem o dostęp do eBOK dostępne są https://www.gniezno.eu/cms/25648/ebok Strona logowania dostępna https://lokale.gniezno.eu

Informacji dotyczących dostępu oraz obsługi eBOK udzielają pracownicy Referatu ds. Gospodarki i Obsługi Inwestora UM (pokój nr 41), tel. 61 426 04 47.

Portal podatkowy i Biuro Obsługi Klienta Zasobu Użytkowego (eBOK) zostały uruchomione dzięki realizacji projektu Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.