http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Chodzi o to, żeby młody człowiek wybierał sobie zawód w sposób bardziej świadomy”

Wyróżniony „Chodzi o to, żeby młody człowiek wybierał sobie zawód w sposób bardziej świadomy”

Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim jest przygotowane pod potrzeby lokalnego rynku pracy, a na efekty poczekać będzie trzeba jeszcze tylko 2-3 lata. Chęć zdobycia konkretnych kwalifikacji pod czekające miejsca pracy już powoduje, że szkoły zawodowe wybiera coraz więcej ludzi młodych. Władze powiatowe i szkoły zawodowe zapowiadają, że będą nadal inwestowały środki własne oraz pozyskane na dalszy rozwój tego pionu edukacji, który dale szansę na właściwy rozwój gospodarczy naszego regionu.


Mija miesiąc od konferencji międzynarodowej, która dotyczyła kierunków szkolnictwa zawodowego pod kątem rozwoju gospodarczego powiatu gnieźnieńskiego. Przypomnijmy, że w spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie uczestniczyło ok. 300 osób, a sama dyskusja wykazała, że temat jest ważny dla wielu środowisk. - Celem konferencji było spotkanie różnych środowisk, które mają wpływ na rozwój szkolnictwa zawodowego, a są to władze samorządowe, dyrektorzy szkół, zarówno ponadgimnazjalnych, jak również podstawowych, a przede wszystkim przedsiębiorcy. Tu musi następować niezwykle rozwinięty dialog pomiędzy przedsiębiorcami a organami prowadzącymi szkoły – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jest organem prowadzącym dla wszystkich szkół branżowych i pozostałych ponadgimnazjalnych. - Chodzi o to, żeby dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy, a potrzeby przedsiębiorców są ogromne, oni teraz mocno przeżywają brak fachowców. Idziemy w tym kierunku, żeby powstawały klasy patronackie. Mamy już umowę z firmą Clavey, kolejnymi firmami są Velux i Meble Gniezno, a także MPK – dodaje B. Tarczyńska. W jej ocenie perspektywa rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie jest dość duża. - Jednym z efektów konferencji jest fakt, że szkoła z Czerniejewa zadeklarowała utworzenie pierwszej pracowni do zajęć technicznych, co jest także postulatem wysuniętym podczas gminnych konsultacji, które przeprowadzono w przededniu konferencji. Trafnym posunięciem było także powołanie Centrum Kształcenia Praktycznego, które teraz lepiej wytycza kierunki rozwoju naszego szkolnictwa zawodowego – przyznaje starosta.

Jak wskazują fachowcy, którzy zajmują się tematami szkolnictwa zawodowego na co dzień, chodziło najpierw o sam sposób myślenia. - Próbujemy odczarować tę zaklętą rzeczywistość, by uzmysłowić ludziom, że zawodowe wykształcenie jest jakby podstawą dla każdego młodego człowieka, a pogłębianie tego wykształcenia leży potem w jego interesie. Chcemy wpływać w taki sposób na zmianę mentalności, że nie tylko wyższe wykształcenie gwarantuje dobrze płatną pracę, bo również zawodowe wykształcenie lub technikum daje szansę młodemu człowiekowi. Przy okazji możemy wyregulować sytuację na rynku produkcyjnym, gdzie obecnie jest mała podaż i duży popyt, a to jest niekorzystne dla wszystkich – zauważa Stefan Pokładecki starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

Samo zainteresowanie szkołami kształcącymi w konkretnych zawodach też rośnie w sposób zadowalający. W roku ubiegłym do szkół zawodowych przyszło dwa razy więcej uczniów niż jeszcze rok wcześniej. - Nasze szkolnictwo już jest przystosowane do potrzeb rynku pracy, tylko teraz musi upłynąć kilka lat, aby przyszły tego efekty. Ten proces dostosowywania trwał naprawdę od dawna, ale dopiero ten Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego i ten starosta zaangażowali w to tak dużą ilość uwagi, sił i środków, żeby to maksymalnie przyspieszyć i nadać temu nową jakość. Ten proces kształcenia właściwych fachowców dla potrzeb rynku pracy już trwa – podsumowuje krótko Jerzy Paweł Lubbe, dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

W niedalekiej przyszłości mają zostać również poczynione twarde i miękkie inwestycje w szkolnictwo zawodowe. - Pozyskaliśmy środki na trzy projekty, otrzymamy blisko 14,5 miliona złotych, z czego ok. 11 mln zł zostanie skierowane na przystosowanie infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Praktycznego, ok. 2 mln zł zostanie przeznaczone na przeprowadzenie termomodernizacji i zwiększenie efektywności energetycznej budynku CKP, ok. 1,8 mln zł mamy na przeprowadzenie skoordynowanych działań  dla wybranych placówek w celu indywidualnego wsparcia ucznia w zdobyciu wykształcenia i przejściu do zatrudnienia – informuje Maria Suplicka, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryje Sylwester Sip, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, który przypomina, ze szkolnictwo zawodowe jest mocno opóźnione i takich inwestycji wymaga właściwie niezwłocznie. - To jest efekt działań, które zmierzają w kierunku przywrócenia szkolnictwu zawodowemu właściwej rangi. Teraz ruszamy z programem zatytułowanym „Era Zawodowców”, w ramach którego będzie coraz więcej klas patronackich. Powstała także inicjatywa, aby w ramach programu Erasmus nasza młodzież jeździła na praktyki zawodowe do Centrum Wspierania Rzemiosła w niemieckim mieście Goetz na terenie powiatu Teltow Flaming, którego przedstawiciele gościli na naszej konferencji. Większą rolę będzie odgrywał ten system spotkań z doradcami zawodowymi oraz w poszczególnych zakładach pracy – objaśnia S. Sip.

Niebawem ruszy także Mobilne Centrum Nauki wzorowane na niemieckim programie, który skierowany jest do najmłodszych. - Na szkolnych korytarzach zaczną powstawać stacje techniczne, to będą urządzenia doświadczalne, z których będzie można korzystać podczas przerw. Tutaj liczymy na wsparcie finansowe w ramach współpracy z bankiem BZ WBK, z którym wkrótce podpiszemy stosowną umowę, przy pomocy której będziemy ten program wprowadzali. Chodzi o to, żeby potem ten młody człowiek wybierał sobie zawód w sposób bardziej świadomy i żeby wcześniej u niego pewne predyspozycje zostały rozpoznane. Aby było to możliwe, te predyspozycje należy rozpoznawać jak najwcześniej, a potem to pielęgnować – uważa dyrektor CKP.

Zorganizowaną konferencję swoim patronatem honorowym objął Bank Zachodni WBK Grupa Santander. - Nasz bank od dawna stawia na szeroko rozumiane inicjatywy lokalne o różnym znaczeniu, współuczestniczymy chociażby w organizowaniu plebiscytu „Człowiek Roku” portalu informacjelokalne.pl. My bardzo jesteśmy zainteresowani rozwojem gospodarczym naszego regionu, a głosy, które słyszymy od współpracujących z nami przedsiębiorców, jednoznacznie wskazują, że szkolnictwo zawodowe jest ważne dla naszej gospodarki. Rzeczywiście jesteśmy na etapie podpisywania listu intencyjnego w sprawie współpracy banku BZ WBK z CKP, ale inne instytucje mogą również aplikować u nas o środki i nagrody w ramach specjalnego programu „Bank Ambitnej Młodzieży” – mówi Sławomir Stróżyk, dyrektor oddziału BZ WBK w Gnieźnie.

Konferencja najprawdopodobniej zostanie ponownie zorganizowana w roku przyszłym. - Mamy wiele opinii bardzo pozytywnych na temat konferencji sprzed miesiąca. Pewne jest to, że tego typu spotkania trzeba kontynuować i ponownie adresować do przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk. Prawdopodobnie druga edycja konferencji zostanie zorganizowana na wiosnę 2018 roku i wtedy ponownie zwrócimy się do przedsiębiorców reprezentujących wiodące branże gospodarki na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Podobny akcent będzie również kładziony na uświadamianie kolejnych uczniów, którzy kontynuują naukę w szkołach gimnazjalnych oraz z klas siódmych ze szkół podstawowych – zapowiada na koniec Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.