http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

Laptopy od myśliwych i Urzędu Gminy w Kiszkowie

Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu Mikołaj  Jakubowski  oraz Sekretarz Koła Łowieckiego nr 60 Sokół w Kiszkowie - Bartosz Krakowski, przekazali na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych - Andrzeja Szprywy oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławnie - Katarzyny Kubackiej 4 laptopy, dla dzieci, do nauki zdalnej. Z kolei Radosław Występski, zastępca Wójta Gminy Kiszkowo przekazał w imieniu gminy Kiszkowo także 4 laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła".

Gmina Kiszkowo przekazała laptopy zakupione w ramach projektu Zdalna Szkoła

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" w realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Kiszkowo złożyła wniosek i otrzymała 60.000 zł grantu, za który zakupiła 29 laptopów, które będą przekazane uczniom ze szkół, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie.

Gmina Kiszkowo wsparła szpital w Gnieźnie

Gmina Kiszkowo w ramach wsparcia dla medyków zakupiła i przekazała Szpitalowi w Gnieźnie 4000 szt. maseczek chirurgicznych 3-warstwowych, 80 opakowań płynów do odkażania, 10 termometrów elektronicznych. Wartość przekazanego sprzętu to kwota 20.000 zł.

Gmina Kiszkowo pomaga najbardziej potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiszkowie przystąpił do dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2019 realizowany będzie okresie od kwietnia do lipca 2020r. Żywność pozyskana została za pośrednictwem Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu. W dostarczeniu i rozładunku żywności pomagało Wojsko Obrony Terytorialnej.

Sanktuarium w Dąbrówce Kościelnej. Na skraju Puszczy Zielonka...

Dąbrówka Kościelna, mała wieś w gminie Kiszkowo, słynie z Sanktuarium Maryjnego, które należy do najczęściej odwiedzanych w Wielkopolsce. We wrześniu w Dąbrówce odbywa się odpust, który tradycyjnie gromadzi liczną rzeszę wiernych i pielgrzymów. Na tegoroczne dwudniowe święto związane z Narodzeniem Matki Bożej przybędzie zapewne – jak co roku - kilka tysięcy wiernych z kilkudziesięciu parafii z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Jest to także okazja do przypomnienia czytelnikom historii Sanktuarium w Dąbrówce Kościelnej.

Czytaj więcej

Subskrybuj to źródło RSS