Logo
Wydrukuj tę stronę

Strażacy z Witkowa podsumowali 2017 rok

Wyróżniony Strażacy z Witkowa podsumowali 2017 rok

Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie podsumowała swoje działania w minionym roku. OSP Witkowo w minionym roku do akcji wyjeżdżała 151 razy, w tym gaszenie pożarów 22 razy, likwidacja miejscowych zagrożeń 120 razy, alarmy fałszywe 9 razy.


Zebranie otworzył Prezes Zarządu, który jednocześnie powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.Wśród gości znaleźli się: st. kpt. Mariusz Dębski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Tadeusz Tomaszewski, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz Marian Łukowski, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  w Witkowie.

Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Adriana Antuchowskiego, protokolantem została dh Magdalena Szuba. Następnie wybrano członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Planu obrad głos zabrali prezes Grzegorz Barański oraz naczelnik Tomasz Kuliński, którzy omówili na podstawie prezentacji sprawozdanie z działalności OSP w roku 2017.

OSP Witkowo w minionym roku do akcji wyjeżdżała 151 razy, w tym gaszenie pożarów 22 razy, likwidacja miejscowych zagrożeń 120 razy, alarmy fałszywe 9 razy. Liczba wyjazdów poza teren gminy - Miasto Gniezno. Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2017roraz  plan finansowy na 2018  przedstawiła skarbnik dh Joanna Andrzejewska. Sprawozdanie w imieniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej omówił jej członek Damian Tomczak.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Alekszander Wielgus, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz złożył wniosek   o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2017 rok. Po uzyskaniu absolutorium dla Zarządu, akceptacji planów finansowych i działalności oraz podjęciu wszystkich stosownych uchwał nadeszła kolej na przemówienia gości. Komendant  powiatowy PSP Mariusz Dębski podziękował OSP za dotychczasową pracę, szczególnie podczas sierpniowej nawałnicy, i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2018 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński zapewnił o swojej gotowości współpracy podczas obchodów 150-lecia OSP Witkowo, które przypada w tym roku w czerwcu. Dh Tadeusz Tomaszewski omówił plany i założenia Głównego Związku OSP w ramach realizowanych wniosków  o dotacje.
Po przemowach  zaproszonych   odbyło się wręczenie podziękowań.  

Dyplomy otrzymali:
- za pracę i zaangażowanie w rozwój działalności OSP Witkowo: Jarosław Drajer, Dominika Grzechowiak, Leszek Kryszak, Marcin Zawada, Tomasz Rachelski, Marek Przybylski, Wojciech Przybylski, Jan Orchowski, Rafał Sterling, Andrzej Barański, Szymon Kuczyński oraz Piotr Stejakowski.
-  za działalność kulturalną: Patrycja Depczyńska, Michał Bocheński oraz Witold Biegalski
- za aktywność w działalności MDP Witkowo: Patryk Kryszak, Mateusz Krause, Michalina Wabińska oraz Damian Tomczak.

Specjalne podziękowania za wsparcie merytoryczne otrzymał od Zarządu komendant powiatowy PSP  w Gnieźnie st. kpt. Mariusz Dębski.

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Witkowo zakończyło się wspólnym zdjęciem oraz poczęstunkiem dla osób zaproszonych.

Informacjelokalne.pl