http://informacjelokalne.pl/images/banners/skwp_baner.jpg

„Bądź dobry, jak chleb”

Poznaliśmy szczegóły bardzo bogatego programu tegorocznego Odpustu ku czci Świętego Wojciecha, który obejmuje nie tylko uroczystości o religijnym charakterze, ale także warsztaty, spotkania i koncerty dla młodzieży pielgrzymującej do grobu naszego męczennika. Obchody inaugurują 600-lecie Prymasostwa w Polsce.

„W każdym requiem jest zawsze zawarta nadzieja na przyszłość”

Oczom gnieźnian została właśnie ukazana wystawa, o której bez wahania można powiedzieć, że takiej jeszcze w Gnieźnie nie było, interdyscyplinarna i monumentalna, powodująca, że ludzka wrażliwość artystyczna za jej sprawą zostaje wprowadzana do jakby innego wymiaru świadomości.

  • Dział: Kultura

„Prawdy ukryte w bajkach Prymasa Ignacego Krasickiego”

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, w związku z obchodami jubileuszu 600- lecia nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności Prymasa Polski, przygotowała, wraz z Urzędem Miejskim w Gnieźnie, program edukacyjny skierowany do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Program „Gniezno – Siedziba  Prymasów” przewiduje realizację cyklu zajęć tematycznych i konkursów od marca do sierpnia 2017 r.

„Tu Powstała Polska - 6 wieków Prymasa, Gniezno 1417-2017”

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ogłasza trzecią edycję konkursu ogólnopolskiego, który został zatytułowany „Tu Powstała Polska - 6 wieków Prymasa, Gniezno 1417-2017”. Autorzy pięciu najlepszych projektów w nagrodę otrzymają zaproszeni na trzydniową wycieczkę do Gniezna. Finał konkursu jest zaplanowany na połowę września i tym razem najprawdopodobniej podsumowany zostanie pokazem.

„W służbie Kościoła, państwa i narodu. 600 lat prymasostwa polskiego”

Od czasów średniowiecznych i pierwszego prymasa Mikołaja Trąby, po dzisiejszą współczesność z trzema obecnymi, ostatnimi metropolitami gnieźnieńskimi, którzy dostąpili zaszczytu piastowania tego urzędu. W taki sposób przebiega sympozjum pod hasłem „W służbie Kościoła, państwa i narodu. 600 lat prymasostwa polskiego”, które zostało zorganizowane na niecały miesiąc przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów 600-lecia prymasostwa.

Subskrybuj to źródło RSS